Böcker

Relationella perspektiv på psykoterapi. Liber 2007

Vad är verksamt i psykoterapi? Stockholm: Liber 2008, med Björn Philips 

Relationell psykoterapi – så här gör man. Liber 2010

Relationella perspektiv på handledning. Liber. 2017, med David Clinton 

Psykoterapi – Relation och teknik. Studentlitteratur 2020 

Principles and practices in relational psychotherapy. Routledge 2021 

Samtal i socialt arbete: Vägar till förändring. Liber 2023