Jag är legitimerad psykolog och psykoterapeut samt professor i klinisk psykologi vid Linköpings universitet.

Sedan många år ägnar jag mig åt psykoterapi med människor med olika sorters problem och i olika sammanhang. Jag handleder även på psykoterapi och på andra typer av behandlingsarbete.

Min inriktning är Relationell psykoterapi. Jag undervisar och handleder i den psykoterapiformen och har även skrivit ett par böcker om den.

Relationell terapi syftar till att hjälpa människor att hitta bättre sätt att förstå och kommunicera med andra och att samspela känslomässigt på ett mer konstruktivt och medvetet sätt.
Mottagning på S:t Larsgatan 25A, Linköping
Kontakt  tel  0700 895761, rolf.holmqvist(at)liu.se